VILLKOR

Nedan villkor är obligatoriska och gäller vid utnyttjande av Premium Autos olika tjänster. I de fall särskilda villkor tillämpas informeras du om dessa innan ingått avtal.
  • ​Varje fordon som inkommer genomför en besiktning. Därav är det viktigt att bilen är i sitt allra bästa skick. Spara tid och låt oss vårda din bil.
  • Innan besiktning är de viktigt att du som kund redovisar alla skador och problem som du känner till gällande ditt fordon. Vår verkstad avdelning kan vara till hjälp för att reparera och öka värdet av din bil.
  • Innan du som kund önskar genomföra ett köp hos oss är det viktigt att du tänkt på finansiering.
  • Använder du dig av vårt däckhotell är det din skyldighet att vid varje säsong uppdatera/förlänga/avbryta din plats hos oss. Varje år har vi en lagerrensning.
  • Värdering av din bil sker av en säljare via formulär eller på vår anläggning. Bilens skick och andra faktorer spelar stor roll vid värderingen.
  • Vi erbjuder 3 månaders funktionsgaranti på varje bil.
  • Du som kund har skyldighet att läsa igenom vår integritetspolicy.

Integritetspolicy

Premium Auto värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Premium Auto är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på info@premiumauto.se eller på telefon 010-3449090. Du kan även skicka ett vanligt brev till Premium Auto, Verkstadsgatan 10, 233 51 Svedala.

Vilken information samlar ni in?
När du kontaktar oss via mail, telefon, formulär på vår hemsida eller på annat sätt, samlar vi in den information som hjälper oss att utföra önskad tjänst, hantera ditt ärende eller ge service till dig. Informationen vi samlar in inkluderar i första hand namn och kontaktuppgifter, men beroende på ärende även kan innefatta bland annat adress, personnummer och körkortsnummer.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att t.ex. kunna besvara dina frågor eller skicka informationsutskick.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla service kring bilförsäljning och förmedling eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandahåller. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via post, e-post, sms och/eller telefonsamtal kopplat till ditt ärende.

Hur länge sparas informationen?
Premium Auto följer god sed i bilbranschen. Vi behåller inte din information längre än nödvändigt. När du köpt en produkt eller tjänst av oss, sparas dina kunduppgifter och historik så länge som våra åtagande finns kvar, vilket normalt är upp till tre år. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än köpeavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare i de fall lagen kräver detta, exempelvis vid genomförande av ägarbyte av fordon. Vid frågor gällande finansiering delas din information med den bank som står för finansen.
Vi har utvecklat tydliga rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss.

Var lagras informationen?
Din information lagras i trygga datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnat ditt samtycke till.


Öppettider